Open Monumenten Klassendag

Ontdek monumenten in jouw omgeving met het nieuwe lesmateriaal!
Voor basisonderwijs groep 7 en 8.

Het lesmateriaal van Open Monumenten Klassendag kun je op elk moment in het schooljaar gebruiken. Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

Leerdoelen

Het lesmateriaal sluit aan op de volgende leerdoelen:

> Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Tijd, ruimte, mens en samenleving
> Kunstzinnige orientatie
> 21e eeuwse vaardigheden
(o.a. Informatievaardigheden, creatief denken, ICT basisvaardigheden)